eandersen

+45 64 41 48 40eandersen@eandersen.dk

Rekruttering i hele Danmark

Professionel rekruttering siden 1994

eandersen

Etiske retningslinjer

erwin andersen a/s lægger stor vægt på, at alle opgaver udføres på en etisk forsvarlig måde, og vores opgaveløsning bygger på fuldstændig fortrolighed. Derfor er vores kontor også indrettet til, at vi kan håndtere flere kandidater med fuld diskretion, og alle kandidater og kunder bliver behandlet individuelt og med respekt.

 

Etiske regler

Forhold mellem kunde og erwin andersen a/s:

 • Krav og forventninger fra kunden defineres klart inden opgavens start, og aftaler bekræftes skriftligt af både kunde og konsulent.
 • Vi påtager os kun opgaver, som vi etisk kan forsvare, og hvor vi har den nødvendige kompetence til at løse dem med succes.
 • Vores medarbejdere sikres kendskab og forståelse for vores forretningsprincipper, etiske retningslinier og værdisæt gennem et grundigt introduktionsforløb.
 • Vi er åbne omkring vores koncepter og procedurer, og de evalueres løbende på baggrund af samlet erfaring og feedback fra kunder, kandidater og medarbejdere.
 • Vores medarbejdere underskriver ved ansættelsen en fortrolighedserklæring, som blandt andet omhandler tavshedspligt om kunder og kandidater.
 • Vi forpligter os til altid at være på forkant med udviklingen inden for vores forretningsområder, således at vi altid er i stand til at tilbyde den optimale løsning til vores kunder.
 • I forbindelse med rekruttering præsenterer vi kun kandidater for kunden, såfremt deres kompetencer, objektivt vurderet, matcher de opstillede krav for den aktuelle stilling.
 • Vi opsøger aldrig kandidater hos vores kunder.
 • Vi følger altid en ansættelse op med et opfølgningsmøde, hvor vi taler med både kunde og kandidat for at sikre, at krav og forventninger er blevet indfriet tilfredsstillende for alle parter.

 

Forhold mellem kandidat og erwin andersen a/s i forbindelse med rekruttering:

 • Vi forpligter os til, at vi til enhver tid bekræfter modtagelsen af en ansøgning og til at informere kandidaten om forløbet i rekrutteringsprocessen.
 • Forholdet mellem kandidat og konsulent er baseret på åbenhed, ærlighed og tillid.
 • Referencer på en kandidat sker altid først efter aftale med kandidaten.
 • Alle oplysninger vedrørende kandidater behandles fortroligt og anvendes kun ved den aktuelle opgave.
 • Vi respekterer kandidatens krav om fortrolighed og sikrer, at der ikke opstår situationer, der kan skade kandidaten.
 • Ved personvurderinger gives altid tilbagemelding, og kandidaten får mulighed for at diskutere personvurderingens resultater med konsulenten.
 • Vi behandler kandidater individuelt og med respekt, og vi vil altid give en tilbagemelding på forløbet, uanset om kandidaten tilbydes en aktuel stilling eller ej.
 • Præsenterede kandidater vil altid have mulighed for at få en mundtlig begrundelse for et eventuelt afslag på en given stilling.
 • Vi accepterer altid en kandidats tilbagekaldelse af en ansøgning, uden nærmere forklaring.
 • Alle ansøgninger og kandidatoplysninger makuleres efter den aktuelle sags afslutning. Er kandidaten præsenteret for kunden, opbevares oplysningerne dog i 6 måneder.