eandersen

+45 64 41 48 40eandersen@eandersen.dk

Rekruttering i hele Danmark

Professionel rekruttering siden 1994

eandersen

GDPR og privatlivspolitik

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.
Ud over at vi behandler personoplysninger i forbindelse med dig som kandidat, sker der også registrering og sagsbehandling i HR Skyen, som du sendes videre til, når du søger en stilling hos os.

Når du uploader dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale på vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om dine faglige- og personlige kompetencer matcher det, vores kunde efterspørger. Behandling af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. i vores database.

Vi opfordrer dig til kun at medtage de personoplysninger, der er relevante for den stilling, du søger. Dit cpr.nr. bør ikke fremgå på det materiale du uploader, eksempelvis på eksamensbeviser. Du bedes overveje, om der er andre personoplysninger, som f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om familieforhold eller lignende, der ikke er nødvendige i forbindelse med en ansættelsesproces.

Indsamling og behandling af persondata

erwin andersen a/s indsamler personoplysninger om dig via tredjepart f.eks. via LinkedIn og online søgning.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for rekrutteringsprocessen. Vi sikrer, at personoplysninger, som ikke længere er nødvendige slettes. Adgangen til private personoplysninger er begrænset til de personer hos erwin andersen a/s, som er nødt til at have adgang for at kunne udføre deres arbejde.

Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du kommer i betragtning til en stilling hos en kunde hos erwin andersen a/s, vil vi udveksle dine personoplysninger med kunden, som i den situation agerer som selvstændig dataansvarlig.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

erwin andersen a/s overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Datasikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Opbevaring og sletning

Dine personoplysninger slettes automatisk efter 12 måneder, med mindre du selv giver tilladelse til, at vi forlænger perioden.

Særlige lovregler, herunder i fx bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder som kandidat

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du en række rettigheder.

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser, der går forud for ovenstående rettigheder.

Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Indberetningskrav til Datatilsynet

Vi har pligt til at informere Datatilsynet, hvis vi har et databrud. Databrud kan være flere ting. Det kan være utilsigtet data, der er blevet sendt til en fejlmodtager, hackerangreb og lignende. Oplever vi dette, skal vi inden for 72 timer henvende os til Datatilsynet, og i visse tilfælde den datasubject dette evt. måtte vedrøre. Michael Nielsen er også behjælpelig i disse tilfælde og vil blive underrettet om disse tilfælde.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.  Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

 

Cookies
Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at få hjemmesiden til at fungere.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge.

For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Dette websted bruger alene cookies for at få hjemmesiden til at fungere. Dit samtykke gælder for følgende domæner: eandersen.dk


Din aktuelle tilstand: Kun nødvendige cookies.